ក្ដៅៗ! ពេលនេះក្រុមរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលបានវា.យបុរសរើសអេតចាយ ត្រូវបានដក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាពេលថ្មីៗនេះ មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល និង វែកញែកព្រោងព្រាតពីក រណី អំ ពើ ហិ ង្សាកើតឡើងលើអ្នកអូសរទេះអេតចាយ និង ក្រុមការងារសណ្ដាប់ធ្នាប់ច រា ចរណ៍ នៅលើដងវិថីក្នុងខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ។ជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើ នៅថ្ងៃទី

អានបន្តរ

ក្ដៅ ៗ !រដ្ឋបាលខណ្ឌ បកស្រាយ ក រ .ណី. ហិ. ង្សាលើម្ចាស់រទេះអេតចាយ ខណៈក្រុមការងារម្នាក់ត្រូវ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាពេលថ្មីៗនេះ មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម ផ្ទុះការភ្ញា ក់ផ្អើ ល និង វែកញែកព្រោងព្រាតពីករណីអំពើ ហិ ង្សាកើតឡើងលើអ្នកអូសរទេះអេតចាយ និង ក្រុមការងារសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ នៅលើដងវិថីក្នុងខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ។ជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើ នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ

អានបន្តរ

គួអោយស្ដាយ !ប្រទះឃើញត្រី arapaima ១ ក្បាល ងា ប់នៅជិតកសិណអង្គរ ផ្ទុះការភ្ញា ក់ ផ្អើ លខ្លាំង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ បាននាំគ្នាផ្ទុះការភ្ញា ក់ផ្អើ លជាខ្លាំង ក្រោយបានឃើញករ ណីត្រីយក្សដ៏ធំមួយក្បាល ស ង្ស័ យជាត្រី arapaima បានងា ប់នៅតំបន់កសិណអង្គរ ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប។ករ

អានបន្តរ

ពិតជាហ៊ានមែន !បុរសម្ចាស់ម៉ូតូធំម្នាក់អត់ស្គាល់ វង្ស ណយ ចង់សាកក្បាច់គុណ ចុងក្រោយ…(មានវិដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថ្មីៗនេះគេបានឃើញកីឡាកររូបនេះបានធ្វើការប្រគួតនៅក្រៅឆាកជាមួយនិងបុរសម្នាក់ពេលលោកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ។ តាមរយៈវិដេអូមួយឃ្លីបយ៉ាងខ្លីដែលគេលួចថតបានឃើញ ម្ចាស់ម៉ូតូបានធ្វើសកម្មភាពវា យទៅលើរូបលោកមុន ដូច្នេះហើយទើបលោកបានធ្វើការតដៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយប្រើក្បាច់ប្រដាល់ វា យឲ្យដៃគូម្ខាងទៀតដួលនិងដី ។ បន្ទាប់ពីត្រូវ កីឡាករ វង្ស ណយ វាយហើយស្រាប់តែម្ចាស់ម៉ូតូបាត់មាត់ឈឹងហើយបានត្រឹមឡើងជិះម៉ូតូចេញពីកន្លែងកើតហេតុទាំងក្នុងខ្លួនមានអារម្មណ៍ចុកឆ្អល់ក្រោយ វង្ស ណយ ដាក់ប៉ុន្មានជង្គង់ ៕

អានបន្តរ

គាត់នេះហ៊ានមេស ! បុរសម្ចាស់ម៉ូតូធំម្នាក់ ចង់សាកក្បាច់គុណ មែនអីប៉ះស្គាល់ វង្ស ណយ ចុងក្រោយ…(មានវិដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថ្មីៗនេះគេបានឃើញកីឡាកររូបនេះបានធ្វើការប្រគួតនៅក្រៅឆាកជាមួយនិងបុរសម្នាក់ពេលលោកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ។ តាមរយៈវិដេអូមួយឃ្លីបយ៉ាងខ្លីដែលគេលួចថតបានឃើញ ម្ចាស់ម៉ូតូបានធ្វើសកម្មភាពវាយទៅលើរូបលោកមុន ដូច្នេះហើយទើបលោកបានធ្វើការតដៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយប្រើក្បាច់ប្រដាល់ វា យឲ្យដៃគូម្ខាងទៀតដួលនិងដី ។ បន្ទាប់ពីត្រូវ កីឡាករ វង្ស ណយ វាយហើយស្រាប់តែម្ចាស់ម៉ូតូបាត់មាត់ឈឹងហើយបានត្រឹមឡើងជិះម៉ូតូចេញពីកន្លែងកើតហេតុទាំងក្នុងខ្លួនមានអារម្មណ៍ចុកឆ្អល់ក្រោយ វង្ស ណយ ដាក់ប៉ុន្មានជង្គង់ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្តរ

ពិតជាគំរូ​ល្អ​មែន​! កំលោះ​តូច លី​ម តិច​ម៉េ​ង ធ្វើ​រឿង​ដ៏​ប្រពៃ​មួយ​ចំពោះ​លោកយាយ​ម្នាក់…​(​វី​ដេ​អូ​)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មុន​នេះ​បន្តិច អ្នកគាំទ្រ​សម្ដែង​ក្ដី​រំភើប និង​សប្បាយចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង ក្រោយ​ឃើញ​តារាចម្រៀង​ប្រុស​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយភាព និង​កំពុង​ក្ដោប​ក្ដាប់​បា​នៅ​ទីផ្សារ​ការងារ​សិល្បៈ​លោក​តូច លី​ម តិច​ម៉េ​ង ធ្វើ​រឿង​ដ៏​ប្រពៃ​ថ្លៃថ្លា​ជូន​ចំពោះ​លោកយាយ​អ្នកលក់​សត្វ​សម្រាប់​ព្រ​លែង​នៅ​ទីតាំង​មួយ​កន្លែង ដែល​មើលទៅ​ទំនង​ដូច​ជា ក្នុង​វត្ត ឬ​កន្លែង​កំសាន្ត​សម្រាប់​អ្នក​ទៅ​ដើរ​លេង​កម្សាន្ត និង​មាន​កន្លែង​ធ្វើបុណ្យ​ធ្វើ​ទាន​ផង​ដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​រយៈ​វី​ដេ​អូ​ដែល​ទើបតែ​បង្ហោះ​មាន​រយៈពេល​៤០​វិនាទី បាន​បង្ហាញ​អោយ​ឃើញ​ពី​តារាចម្រៀង​ប្រុស​ពន្លក​ក្រោយ​វ័យ​២៥​ឆ្នាំ លោក លី​ម តិច​ម៉េ​ង

អានបន្តរ

ពិតជាល្អណាស់ !កំលោះ​តូច លី​ម តិច​ម៉េ​ង ធ្វើ​រឿង​ដ៏​ប្រពៃ​មួយ​ចំពោះ​លោកយាយ​ម្នាក់…​(​វី​ដេ​អូ​)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មុន​នេះ​បន្តិច អ្នកគាំទ្រ​សម្ដែង​ក្ដី​រំភើប និង​សប្បាយចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង ក្រោយ​ឃើញ​តារាចម្រៀង​ប្រុស​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយភាព និង​កំពុង​ក្ដោប​ក្ដាប់​បា​នៅ​ទីផ្សារ​ការងារ​សិល្បៈ​លោក​តូច លី​ម តិច​ម៉េ​ង ធ្វើ​រឿង​ដ៏​ប្រពៃ​ថ្លៃថ្លា​ជូន​ចំពោះ​លោកយាយ​អ្នកលក់​សត្វ​សម្រាប់​ព្រ​លែង​នៅ​ទីតាំង​មួយ​កន្លែង ដែល​មើលទៅ​ទំនង​ដូច​ជា ក្នុង​វត្ត ឬ​កន្លែង​កំសាន្ត​សម្រាប់​អ្នក​ទៅ​ដើរ​លេង​កម្សាន្ត និង​មាន​កន្លែង​ធ្វើបុណ្យ​ធ្វើ​ទាន​ផង​ដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​រយៈ​វី​ដេ​អូ​ដែល​ទើបតែ​បង្ហោះ​មាន​រយៈពេល​៤០​វិនាទី បាន​បង្ហាញ​អោយ​ឃើញ​ពី​តារាចម្រៀង​ប្រុស​ពន្លក​ក្រោយ​វ័យ​២៥​ឆ្នាំ លោក លី​ម តិច​ម៉េ​ង

អានបន្តរ

គួរអោយបារម្ភណាស់ ! ក្រោយ ព្រះសង្ឃប្រមាណ ២០ អង្គ នៅវត្តខ្នាចរមាសនៅសុខៗស្រាប់តែ ក្ដៅខ្លួនខ្លាំង មិនទាន់ដឹងមូលហេតុ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រះសង្ឃប្រមាណ ២០ អង្គ នៅវត្តខ្នាចរមាស ក្នុងស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង ត្រូវបានរកឃើញក្ដៅខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបងទាំងយប់។ក្រោយបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ បើតាមការឱ្យដឹងពីព្រះសង្ឃនៅវត្តខ្នាចរមាស បានឱ្យដឹងថា សម្រាប់​អាការ​របស់​ព្រះ​សង្ឃ​ថាមាន​អា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពាធ​អ្វី​ គឺមិន​ទាន់​ដឹង​នោះទេ​

អានបន្តរ

អីយ៉ា ! ស្ងាត់ៗ តន់ ចន្ទសីម៉ា បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញនេះបាត់ ពិសេស…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្សិលម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នេះ កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញសេដ្ឋកិច្ច ពី សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (RULE) បាត់។ រំភើបពេក សីម៉ា បានប្រាប់ថា

អានបន្តរ

អាណិតណាស់ !សម្រាលកូន បានតែ 3 ម៉ោង ក៏លាចាកលោកនេះ ចោលកូន អត់បានលាមួយម៉ាត់ស្វាមី ពោលទំាងទឹកភ្នែកថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sim Sokunthea ដែលត្រូវជាម្តាយរបស់ជ នរងគ្រោះបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមដោយបានរៀបរាប់ថា ៖ “ កូនស្រីខ្ញុំទៅគ្មានថ្ងៃត្រលប់បន្សល់ទុកចៅមួយ ព្រោះតែគ្រូពេទ្យនៅ Orgkid កោះពេជ្រ ” ។​អ៊ុំស្រី បានបន្ថែមថា “ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលកូនសំរាលបុត្រហើយ ម៉ាក់សប្បាយចិត្ត តែ3ម៉ោងក្រោយ

អានបន្តរ